พัทยานิวส์

หน้าแรก พัทยานิวส์

HOT NEWS

อพท.3 ฝึกอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลองนาเกลือ ให้ชาวบ้านริมคลองนาเกลือ หวังเป็นชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อพท.3  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลองนาเกลือ ให้กับประชาชนในพื้นที่ริมคลองนาเกลือ หวังเป็นชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทาง อพท. 3   ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลองนาเกลือ ณ ลานกิจกรรมชุมชนหลังวัดช่องลม ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อยู่อาศัยริมคลองนาเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะต้นทาง และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว อพท.๓ ได้เชิญ นาย อภิวิชญ์ นวลแก้ว หรือ...