โซนศรีราชา

หน้าแรก โซนศรีราชา

HOT NEWS

งานกินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน พร้อมเปิดให้เที่ยว ชิม ช้อป อาหารสินค้าชุมชนของคน ต.โป่ง ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคมนี้

  เทศบาล ต.โป่ง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่กระจายรายได้สู่ชุมชนกับ งานกินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน พร้อมเปิดให้เที่ยว ชิม ช้อป อาหารสินค้าชุมชนของคน ต.โป่ง ในวันเสารที่4 มีนาคมนี้ ที่สวนสาธารณะเทศบาล ต.โป่ง นาย อนุชา เพียรใจ พร้อมด้วย นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล...