ข่าวรอบพัทยา

หน้าแรก ข่าวรอบพัทยา
- Advertisement -

HOT NEWS

ประชุมคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 6359/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ครั้งที่ 2/2559

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร ประชุมคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 6359/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ครั้งที่ 2/2559 ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตามคำสั่ง จังหวัดชลบุรี ที่ 6359/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อให้การจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...