ข่าวสังคมธุรกิจ

หน้าแรก ข่าวสังคมธุรกิจ
- Advertisement -

HOT NEWS

อพท. 3 และเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดสุทธาวาส เพื่อหาแนวทางดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีพุทธ

ภาพ ข่าว อาทิตย์         อพท. 3 และเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดสุทธาวาส เพื่อหาแนวทางดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีพุทธ เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 16 พ.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางและทำความเข้าใจร่วมกับชาวชุมชนสุทธาวาส ในการหาอัตลักษณ์ ความโดดเด่นภายในชุมชนของตนเองภายใต้...