ข่าวชลบุรี

หน้าแรก ข่าวชลบุรี
- Advertisement -

กิจกรรมนำเสนอผลงานและจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ( อย.น้อย )

กิจกรรมนำเสนอผลงานและจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ( อย.น้อย ) ที่ห้องประชุมตากสิน เมืองพัทยา นาง บุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้า งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ( อย.น้อย ) โดยกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้เป็นการประกวดนำเสนอผลงานและบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริดภคในโรงเรียนที่แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการมา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกีดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐในพื้นที่ อ.บางละมุง เข้าร่วมโครงการรวม 18 โรงเรียน...

RECENT POSTS