ข่าวอาชญากรรม

หน้าแรก ข่าวอาชญากรรม
- Advertisement -

HOT NEWS

ร.ร.เบญจศึกษา จัดกิกรรม BENJA SMART CAMP มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ร.ร.เบญจศึกษา จัดกิกรรม BENJA SMART CAMP มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเบญจศึกษา นายธารา ชินวรปัญญา ผู้อำนวยการฯ และนางกาณท์ศุภาณัฏฐ์ ชินวรปัญญา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ BENJA SMART ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิดของผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยใช้สโลแกนว่า...