ข่าวอาชญากรรม

หน้าแรก ข่าวอาชญากรรม

HOT NEWS

เมืองพัทยา เปิดอบรมหลักสูตร”เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต และการจัดทำแผนธุรกิจ”ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาและวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ประจำปี 2559

      ภาพ-ข่าว/สุพจน์ เมืองพัทยา เปิดอบรมหลักสูตร”เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต และการจัดทำแผนธุรกิจ”ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาและวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ประจำปี 2559 ที่โรงผลิตปุ๋ยวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ซอย 3 บางละมุง นาง พรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร”เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต และการจัดทำแผนธุรกิจ” ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 59 โดยได้รับเกียรติจาก...