โซนบางละมุง

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนบางละมุง

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

HOT NEWS

ร้านอาหารพัทยาเปิดให้บริการลูกค้าหลังมีคำสั่งให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดให้ลูกค้านั่งได้

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ หลังจากที่ผู้ว่าราชการได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ 3 ตามคำสั่งคณะกรรมการการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 35/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็น ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด อาทิ กำหนดจุดคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ โดยจัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายการจัดให้บริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่นชัยชนะ การกำหนดมาตรการให้ผู้บริการและผู้ใช้บริการในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหารไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ทำความสะอาดสถานที่พื้นผิวสัมผัส การจัดการขยะ เป็นต้น ล่าสุด...