โซนห้วยใหญ่

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนห้วยใหญ่
- Advertisement -

HOT NEWS

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมช่างฝีมือและจิตอาสาชาวอำเภอบางละมุง น้อมกายรวมจิต ประดิษฐ์สร้าง มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และซุ้มนิทรรศกาล พร้อมแล้ว 80 % ทันวันที่ 26...

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมช่างฝีมือและจิตอาสาชาวอำเภอบางละมุง น้อมกายรวมจิต ประดิษฐ์สร้าง มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และซุ้มนิทรรศการพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาคส่วนของภูมิภาค อำเภอบางละมุง บรรยากาศการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ มีความพร้อมแล้ว 80 % ทันวันที่ 26 ต.ค. แน่นอน      ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติให้อำเภอบางละมุง รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคนั้น ทางคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน...