โซนหนองปรือ

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนหนองปรือ
- Advertisement -

HOT NEWS

กองทัพภาคที่ 1กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสวนนงนุช จัดภูมิทัศน์

กองทัพภาคที่ 1กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสวนนงนุช จัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัด สนับสนุนโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กองทัพภาคที่ 1กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสวนนงนุช ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดใน ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ตามพระราโชบายของ...