โซนหนองปรือ

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนหนองปรือ

HOT NEWS

ชาวบ้านจิตอาสาในชุมชนวัดช่องลม ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะในลำคลองต่อเนื่องส่งผลให้ลำคลองและชุมชนสะอาดขึ้น

ชาวบ้านจิตอาสาในชุมชนวัดช่องลม ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะในลำคลองต่อเนื่องส่งผลให้ลำคลองและชุมชนสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสภาพก่อนหน้าพร้อมวอนชาวบ้านอย่าทิ้งขยะลงมาอีก ( 3 ก.ย. 2560 ) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณชุมชนวัดช่องลม เพื่อสำรวจสภาพปัญหาของแนวคลองนกยางอีกครั้งเพื่อติดตามผลการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาหลังจากเมืองพัทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์ให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่ทิ้งขยะลงในลำคลองทำให้ชาวบ้านตื่นตัวมากขึ้นและชาวบ้านส่วนหนึ่งหันมาดูแลใส่ใจกับการการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนมากขึ้นโดยมีการรวมกลุ่มกันทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้มีการทำทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ทำความสะอาดเก็บขยะเป็นประจำอยู่แล้วในวันหยุดหรือช่วงเย็นหลังเลิกงานทำให้ สภาพลำคลองและชุมชนมีความสะอาดมากขึ้นขยะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสภาพก่อนหน้านี้ โดยชาวบ้านที่ออกมาช่วยกันทำความสะอาดบอกว่า หลังจากที่เมืองมีการประชุมและเน้นย้ำถึงมาตรการการรักษาความสะอาดในลำคลองทำให้ชาวบ้านที่อยู่ปลูกบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่มีความตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบมากขึ้นมีการหันมาให้ความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ยังมีบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ยังคงนิ่งดูดายจึงขอเชิญชวนชาวบ้านทุกคนออกมาช่วยกัน และขอวิงวอนว่าอย่าทิ้งขยะลงในคลองอีกให้ทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อยเพื่อชุมชนมีความสะอาดน้ำไหลผ่านได้ดีขึ้นที่สำคัญคือ ขอให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนทำความสะอาดด้วยการจัดเก็บขยะต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้ขยะลดลงและหายไปในที่สุด