โซนหนองปรือ

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนหนองปรือ
- Advertisement -

HOT NEWS

ป้าน้อย ไดอาน่า ผู้คร่ำหวอดด้านจัดการธุรกิจโรงแรม เป็นวิทยากรอบรมเบื้องต้น งานโรงแรม ให้กับ นักเรียน เมืองพัทยา 3

ป้าน้อย ผู้คร่ำหวอดด้านจัดการธุรกิจโรงแรม เป็นวิทยากรอบรมเบื้องต้น งานโรงแรม ให้กับ นักเรียน เมืองพัทยา 3 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นาง โสภิญ เทพจักร์ กก.ผจก.ไดอาน่า กรุ๊ป เข้าบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "งานโรงแรม" แก่เด็กนักเรียนชุมนุมการโรงแรม โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 3 และไดอาน่า กรุ๊ป...