โซนโป่ง

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนโป่ง
- Advertisement -

HOT NEWS

รมต.พัฒนาสังคมฯ เปิดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนครพนม พร้อมติดตามโครงการ Senior Complex บางละมุง

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนครพนม พร้อมติดตามโครงการ Senior Complex บางละมุง ที่พักอาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุยุคใหม่ ที่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และลงพพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “Senior Complex บางละมุง” โดยมี นายสมคิด...