โซนโป่ง

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนโป่ง
- Advertisement -

HOT NEWS

สวนนงนุชพัทยา นำกิ่ง”ต้นยางพารา 11 ต้นแรกของโลก”ทำการเสียบยอดและดูแลจนแข็งแรง ส่งมอบคืนให้สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์

สวนนงนุชพัทยา นำกิ่ง”ต้นยางพารา 11 ต้นแรกของโลก”ทำการเสียบยอดและดูแลจนแข็งแรง ส่งมอบคืนให้สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ เพื่ออนุรักษ์ไม้ประวัติศาสตร์ของโลก นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้ทำการส่งมอบต้นยางพาราที่ได้นำกิ่งจากต้นยางพาราต้นแม่ ซึ่งเป็นไม้ประวัติศาสตร์ 11 ต้นแรกของโลกมาเสียบยอดและดูแลจนแข็งแรงส่งคืนให้กับสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อดูแลต่อจนแข็งแรง และได้นำปลูกลงดินเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยมี...