โซนโป่ง

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนโป่ง
- Advertisement -

HOT NEWS

เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ปีที่ 81

เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ปีที่ 81 และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนครู และการแสดงบนเวทีของนักเรียน          ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม นางสาวอาภรณ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม พร้อมคณะครูนักเรียน ได้จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 3...