ข่าวท้องถิ่น

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น

HOT NEWS

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ชุมชนและโรงเรียน

ภาพ /ข่าว อาทิตย์ เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ชุมชนและโรงเรียน เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 59 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักปลัด โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน โรงเรียน ในการเรื่องการควบคุมเพลิงและการเข้าใจประเภทของไฟ ซึ่งในวันนี้ได้มีการอบรมการใช้ถังดับเพลิง ให้กับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ครูอาจารย์ และเด็กนักเรียน...