แบ่งปัน

ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโป่ง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Bike for Mom ปั่นไปปลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาราชินี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมาก

ส่วนภาพบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเหล่าพสกนิกรต่างได้ร่วมกันกล่าวคำถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  จากนั้นนาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ประธานในพิธีได้ปล่อยขบวนจักรยานฯ โดยมีนาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นผู้นำขบวน โดยเริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลโป่ง ไปยังถนนรอบขอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ผ่านหน้าวัดเขาโพธิ์ทอง สิ้นสุดที่สนามฟุตบอลริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ก่อนที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติกว่า 200 ต้น..

ทางนาย ประเนิม นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้พสกนิกรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงเป็นการแสดงความสามัคคีร่วมกันของประชาชน ด้วยการปั่นจักรยาน และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ