แบ่งปัน

S__12042283  S__12042288 S__12042290 S__12042291

ร้านกิจเจริญ ลานโพธิ์นาเกลือ แจกข้าวสารฟรี เนื่องในโอกาสที่ คุณแม่ จารุวรรณ มังกรแสงแก้ว อายุครบรอบ 96 ปี

ที่ ร้านกิจเจริญ ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ นาย สุชิน สุขเกษม พร้อมครอบครัว เจ้าของร้านกิจเจริญ ได้แจกข้าวสารฟรี เนื่องในโอกาส คุณแม่ จารุวรรณ มังกรแสงแก้ว อายุครบรอบ 96 ปี โดยแจกฟรีข้าวหอมหงส์ทอง 5 กิโลกรัม 1 ถุงต่อ 1 ครอบครัว แก่ผู้ยากไร้ และชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งหมดจำนวน 360 ถุง โดยได้แจกบัตรคิวตั้งแต่เช้า มีชาวบ้านมาต่อคิวรับข้าวสาร และไอศกรีมไปรับประทานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยังมีไอศกรีมกะทิอีก 1 ถัง แจกชาวบ้านและเด็กๆที่มารับข้าวสารและเดินสัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้าร้าน โดยครอบครัว เพื่อเป็นการทำบุญทำทาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ด้วยบรรยากาศที่อิ่มบุญอิ่มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ………