แบ่งปัน

262944

สมาคมนักข่าวพัทยา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมสนุกจับรางวัลเนื่องในเทศกาลปีใหม่สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะ
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 ก.พ.60 ที่บัวธารา รีสอร์ท จ.ชลบุรี สมาคมนักข่าวพัทยา โดย ลุงต้อย หรือ นาย สามารถ ทองรอด นายกสมาคมนักข่าวพัทยา ได้จัดเลี้ยงสังสรรค์ให้กับสมาชิกเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมีพี่น้องสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
ภายในกิจกรรมได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมจับของขวัญปีใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันและความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ก่อนมีการจับรางวัลพิเศษเป็นขวัญและกำลังให้กับสมาชิกในสมาคม โดยพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง
ลุงต้อย สามารถ นายกสมาคมนักข่าวพัทยา กล่าวว่าถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องนักข่าวได้มาพบปะพูดคุยกันหลังจากตรากตรำทำงานกันมาตลอดทั้งปี จนแทบไม่มีโอกาสพบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถือเป็นสวัสดิการที่ทางสมาคมมอบให้กับพี่น้องสมาชิกอันจะเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานสื่อสารมวลชนต่อๆไป