แบ่งปัน

808225 808227 808228 808229

ปิดฉากลงแล้วกับ การแข่งขันเรือเร็วและเจ็ตสกีท้องถิ่นเมืองพัทยา สนามที่ 2 PATTAYA WATER SPORT FESTIVAL 2017

ที่ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน นาย อิทธิพล คุณปลื้ม นายกสมาคมวินด์เซิฟร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานปิดการแข่งขันเรือเร็วและเจ็ทสกีท้องถิ่นเมืองพัทยา สนามที่ 2 PATTAYA WATER SPORT FESTIVAL 2017 พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะ ตามที่เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำจอมเทียนพัทยา และสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา จัดการแข่งขันเรือเร็วและเจ็ทสกีท้องถิ่นเมืองพัทยา สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนของเมืองพัทยาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักกีฬาเจ็ทสกีได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีรวมถึงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเจ็ทสกีของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับผลการแข่งขันทั้ง 9 ประเภท มีดังนี้

  1. การแข่งขันเจ็ทสกีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เป็นของ ด.ช. วุฒิชัย สนรักษา รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ ด.ช. วิรากานต์ พวงเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ ด.ช.ธีรวัฒน์ พุ่มทอง

2.การแข่งขัน รุ่น เจ็ทสกียามาฮาปลาโอ 650 cc. ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เป็นของ นายวีรพงศ์ อาจบุรายณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของนายวิชัย สนธิรักษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของนายวุฒิพงษ์ สุวรรณทองขาว

3.การแข่งขันรุ่น เจ็ทสกียามาฮาปลาโอ 650 cc. ซ้อน 2 รางวัลชนะเลิศ เป็นของนายวีรพงษ์ อาจบุรายณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของนายธีรพงศ์ ขุนเจ๋ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ นายราชันย์ อร่ามวงศ์

4.การแข่งขันรุ่น เจ็ทสกียามาฮา XL-VN 701 cc. รางวัลชนะเลิศเป็นของ นายราชันย์ อร่ามวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป้นของนาย สมพร ขุนเจ๋ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ นายพิทักษ์ ใจเร็ว

5.การแข่งขันรุ่น สปอร์ต 40 สองสูบ สแตนดาร์ด รางวัลชนะเลิศเป็นของ นายเกรียงศักดิ์ ทองขาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ นายมงคล เอื้อเฟื้อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ นายกฤษดา เทียนมณี

6.การแข่งขันรุ่น ฟอร์มูล่า เอฟห้า รางวัลชนะเลิศเป็นของ นายทวีศักดิ์ ขำดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของนายเกรียงศักดิ์ ทองขาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของนาย อาทิตย์ ตุ้มเงิน

7.การแข่งขันรุ่น เจ็ทสกียามาฮา บาสเตอร์ โอเพ่น รางวัลชนะเลิศ เป็นของนายพิทักษ์ ใจเร็ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ นาย อับดุล ดาวีเลาะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ นายนิวัฒน์ เจริญวัฒนะ

8.การแข่งขันรุ่น ปลาโอ 701 cc. ลากกล้วย รางวัลชนะเลิศเป็นของนายวัฒนา พุ่มทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ นายราชันย์ อร่ามวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของนาย ฐิติวงศ์

9.การแข่งขันรุ่น สปอร์ต 40 สองสูบ โอเพ่น รางวัลชนะเลิศเป็นของนาย นภดล ภู่หลง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ นาย วสัน ปานพรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของนาย อมรรัตน์ ชมกลิ่น……