แบ่งปัน

425405  425406

425411  425412

นายกเมืองพัทยาป้ายแดง ตามมาตรา 44 ถือฤกษ์ดีเช้านี้ นำทีมบริหารพร้อมข้าราชการหัวหน้าส่วนงานราชการในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าสักการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าทำงานเป็นวันแรก
เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 17 ก.พ.60 พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหารสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ เจ้าที่ทหารและตำรวจ เดินทางมาทำการสักการบูชา เบื้องหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มลุยงานบริหารเมืองพัทยาอย่างเต็มตัวในวันแรก โดยมอบหลักการทำงานสั้นๆไว้ว่า “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข ” บรรยากาศพบว่ามีเจ้าหน้าที่พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเมืองพัทยามาให้การต้อนรับ กันอย่างเนืองแน่น ในการทำงานวันแรก ของพล.ต.ต.อนันต์ นายกเมืองพัทยา

425407  425414

สำหรับการรับตำแหน่งในครั้งนี้ของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกเมืองพัทยา ให้ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้ เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ซึ่งเป็นคำสั่งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  425418  425419