แบ่งปัน

12140793_1575401462778147_3630264933837846994_n 12512678_1575401476111479_4515843925669189868_n 12512679_1575401452778148_5894255475837116261_n

ภาพ ข่าว อัมพร

เมืองพัทยาร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีเปิดโครงการ “เดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ”
ที่ถนนเรียบชายหาดพัทยา นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “เดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ” โดยในพิธีมี นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจ ห้างร้าน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา สมาคมนักธุรกิ บริษัทเอกชนร่วมกว่า 20 องค์กรรวมไปถึงสื่อมวลชนพร้อมด้วยประชาชนจำนวนกว่า 500 คน ที่เข้าร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศในขณะนี้ กำลังย่างเข้าสู่ระดับวิกฤติโดยคาดว่าจะเกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานและรุ่นแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินมาตราการป้องกัน แก้ไข โดยรับมือภัยแล้ง ทั้งด้านแหล่งน้ำดิบ ด้านการผลิตและด้านการประชาสัมพันธ์รวมถึงด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนคลาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ โดยมีเป้าหมายไม่มีพื้นที่ใดหยุดผลิตน้ำ ถึงแม้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา จะมีการป้องกันแก้ไขรับมือมาตรการต่างๆอย่างครอบคลุมแล้ว โดยปริมาณน้ำในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา จะมีความเพียงพอแต่ก็ยังมีความเสี่ยงว่าประชาชนนอกพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค อาจจะได้รับความเดือดร้อนจาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในเขตพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ให้ได้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อที่จะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคมีใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ยังไปถึงจะมีน้ำคงเหลือแจกจ่ายให้กับพื้นที่นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำใช้ จึงได้จัดโครงการ “เดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยแล้งใกล้ตัวและให้มีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดน้ำเพื่อที่สามารถก้าวผ่านฤดูแล้งนี้ไปได้.