แบ่งปัน

S__12664841  S__12664842

S__12664843  S__12664844

งานมหาศิวะราตรี ประจำปี 2560 ณ เทวสถานพระศิวะ
ที่ เทวสถานพระศิวะได้มีการจัดงานมหาศิวะราตรี ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 3 โดยประกอบพิธีพราหมณ์ฮินดู ภายในงานมี นาง จำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และผู้เลื่อมใสนับถือองค์พระศิวะเข้าร่วมงานประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้มหาศิวราตรี คือวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาฮินดู ศิวราตรี แปลว่า ราตรีหรือค่ำคืนแห่ง (การบูชา) พระศิวะ เป็นเทศกาลสำคัญยิ่งวันหนึ่งในรอบปีของชาวฮินดู จะจัดขึ้นในช่วงเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย หรือเดือนมาฆะ (ตามปฏิทินของฮินดู) คือพิธีนี้จะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยวันสำคัญที่สุดของเทศกาลนี้อยู่ในคืนวันเพ็ญ (ศุกลปักษ์) เดือน 3 โดยชาวฮินดูจะประกอบพิธีบูชาพระศิวะเจ้าด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวันทั้งคืน……..

shiva_sss_vn_ua02