แบ่งปัน

16933395_1364771983610976_1647376772_n  16933404_1364771926944315_192915766_n

16933609_1597808196911016_1245505357_n  16996584_1364771950277646_64485278_n

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดเสวนาเพื่อแก้ปัญหากลุ่มผู้มีบุตรยาก หลังพบว่าปัจจุบันมีคู่สามีภรรยาพบปัญหาการมีบุตรยากเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
ที่ห้องประชุม ดี 1 อาคารดี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดเสวนาเพื่อแก้ปัญหากลุ่มผู้มีบุตรยาก เพราะเรารู้ว่า ลูก คือส่วนเติมเต็มชีวิตครอบครัว โดยมี แพทย์หญิง อิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่มารับการสำเร็จ มาร่วมพูดคุยครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีลูกมาเติบเต็มชีวิต เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันคู่สามีภรรยามีแนวโน้มมีบุตรช้าลง ด้วยปัจจัยการดำเนินชีวิต สภาวะเศรษฐกิจ และแบบแผนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลทำให้เกิดภาวะเจริญพันธุ์ที่เสื่อมถอย โดยเฉลี่ยมักจะพบภาวะมีบุตรยากประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของคู่สมรสทั้งหมดโดยการเสวนาครั้งนี้ จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ความปลอดภัยและมาตรฐานระดับสากล รวมถึงวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมมีบุตร 

16976597_1364772003610974_1622546414_n
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ที่พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เช่น การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (IUI) , เด็กในหลอดแก้ว (IVF),การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่หรือ อิ๊กซี่ (ICSI) และการเจาะเก็บอสุจิโดยตรวจจากอัณฑะ (TESE) พร้อมการต้อนรับและให้ข้อมูลอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง จากแพทย์โดยตรงและการดูแลระหว่างรักษาอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลเฉพาะทางตลอดเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก อาคาร B ชั้น 2 รพ.กรุงเทพพัทยา 038-259999 ต่อ 3275

16923867_1597808186911017_110529431_n  16933571_1597808190244350_261394181_n

16934183_1597808200244349_1829886338_n  S__17801219