แบ่งปัน

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 58 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโป่ง ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 โดยมี นาย ประเนิม ศิริรูป เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เหล่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากโรงเรียน ชุมชน และ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมหารือ ซึ่งทางเทศบาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันที่ 31 ก.ค. 58 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงมีการเลื่อนขึ้นมาจัดกันในวันที่ 29 ก.ค. 58 แทน โดยกำหนดพร้อมกันที่หน้าเทศบาลเวลา 13.00 น. และจะเคลื่อนขบวนในเวลา 13.30 น. ซึ่งมีกำหนดไปถวายเทียนใน 4 วัดของตำบลโป่ง โดยวัดแรกจะไปที่ วัดถ้ำประทุน ต่อด้วย วัดสว่างอารมณ์ วัดโป่ง และ วัดทวนทอง ซึ่งในที่ประชุมขอให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน อสม. กลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาล โดยต้องการให้ผู้นำในกลุ่มต่าง ๆ เร่งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในหน่วยงานนั้น ๆ ได้ทราบและมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการแต่งกายในวันนั้นก็จะเน้นความสุภาพโดยได้มีการเสนอให้ใส่เสื้อโทนสีม่วงร่วมในงาน