แบ่งปัน

กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จัดอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนารุ่นที่3 ประจำปี2560

   ที่ห้องประชุมร้านอาหารเรือนไทยพัทยาสาย2 พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนารุ่นที่ 3 ประจำปี2560 โดยมี นาง พรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นาง เนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีจำนวน 40 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อให้สตรีเมืองพัทยา ได้มีการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาตนเองให้มีทักษะและความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยงบประมาณปี2560 ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ อบรมเบเกอรี่ ,อบรมหลักสูตรอาหารไทย , อบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งสร้างสรรค์ในการทำงาน ,อบรมหลักสูตร การบริหารเวลา ,อบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาตนเองและเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนารุ่นที่3 เพื่อเป็นการมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสตรีเมืองพัทยา โดยการอบรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม2560