แบ่งปัน

 

ฝ่ายปกครองเทศบาล ต.โป่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร คสช.และตัวแทนชาวบ้าน ม.8 ต.โป่ง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ปัญหามลภาวะของกลิ่นที่เกิดจากการพ่นสีชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ของบริษัทสุภาวุฒิ จำกัด เบื้องต้นบริษัทดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้วและวางแผนแก้ไขแบบถาวรให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางคณะตัวแทนจากเทสบาล ต.โป่ง ซึ่งนำโดยนายสุนทร เกตุทอง รองนายก ทต.โป่ง ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบ ร.21พัน.1รอ. พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาล ต.โป่ง และ เจ้าหน้าที่ทหาร คสช. , เจ้าหน้าที่ อุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน ม.8 ต.โป่ง ได้ร่วมกันเดินทางเข้าพบผู้บริหารบริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี่ ที่โรงงานสุภาวุฒิ อินดัสทรี่ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ ม.8 ต.โป่ง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินกิจการของบริษัทและเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน หลังจากที่ชาวบ้าน ม.8 โป่ง ได้ร้องเรียนไปยังเทศบาล และศูนย์ดำรงธรรม เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของกลิ่นซึ่งเป็นมลภาวะจากการพ่นสีและละอองน้ำที่ลอยออกมาด้านนอกตัวโรงงานซึ่งมีบ้านเรือนของชาวบ้านและชุมชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยโรงงานซึ่งปัญหาความเดือนร้อนในเรื่องนี้หลังจากที่ทางบริษัทสุภาวุฒิได้รับทราบถึงปัญหาจากชาวบ้านก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้วในบางส่วนบางจุดที่สามารถแก้ไขได้เลยทันที ทั้งการล้างทำความสะอาดห้องพ่นสีพร้อมอุปกรณ์พ่นสี มีการติดตั้งกรองดักฝุ่นในห้องพ่นสี รวมทั้งทำความสะอาดท่อระบายอากาศและทำความสะอาดบ่อบำบัด รววมถึงหันป่องเครื่องทำความเย็นเข้ามาในโรงงาน หลังจากที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่งานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้นำเสนอรูปแบบและระบบขั้นตอนการทำงานของโรงงานแล้วก็ได้ นำคณะตัวแทนจากเทศบาลโป่ง เจ้าหน้าที่ทหาร ชาวบ้านและผู้สื่อข่าว เดินเยี่ยมชมระบบและกระบวนการทำงานภายในโรงงานรวมถึงตรวจความคืบหน้า ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้นที่ทางโรงงานได้ดำเนินการไปแล้ว

ด้านนางสาวสุภาวดี ผิวทอง รองประธานบริหารบริษัทสุภาวุฒิ อินดีสทรี จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ทางโรงงานได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนกังวลใจของชาวบ้านเกี่ยวกับกลิ่นที่เกิดจากการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกก็มีการตั้งคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นทันทีซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาของกลิ่นที่จะออกไปรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงงานได้ ขณะที่แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว(ถาวร)นั้นทางโรงงานจะมีการติดตั้งสเปรย์น้ำเพิ่มเพื่อดักละอองสีและกลิ่น พร้อมติดตั้งเพิ่มตัวกรองดักละอองสีและกลิ่น และการติดตั้งตัวดักกรองเพิ่มที่ปลายปล่องระบายอากาศ ส่วนระบบน้ำที่ใช้ภายในโรงงานเป็นการใช้น้ำในระบบปิด ซึ่งจะไม่มีการบำบัดหรือปล่อยระบายน้ำเสียออกมาสู่พื้นที่ห้วยหนอง ลำคลองสาธารณะแน่นอน โดยน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะมีการดูดน้ำเสียออกไปกำจัดและบำบัดที่บริษัท สยามเอ็นไวรอนแมนทอลเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งนางสาวสุภาวดี ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะของชาวบ้านได้อย่างแน่นอนโดยการแก้ใขปัญหาในเบื้องต้นจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ขณะที่การแก้ไขปัญหาระยาวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาถาวรนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งจะเข้ามาตรวจสอบให้กำหนดแนวทางในการดำเนินแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไปซึ่งทางอุตสากรรมจังหวัดก็จะเข้ามาดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน

 

ด้าน นางสาวพิชชาภัสส์ ธารทิพย์พัฒนา ตัวแทนชาวบ้าน ม.8 ต.โป่ง ซึ่งเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางบริษัทผู้ประกอบการ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงงานผู้ประกอบการพร้อมทั้งได้เข้าตรวจสอบระบบการทำงานและขั้นตอนการพ่นสีซึ่งเป็นขึ้นตอนที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนนั้น เบื้องต้นมีความพึงพอใจที่ทางบรฺษัทผู้ประกอบการได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกันรวมทั้งมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะแรกให้ทันทีที่รับทราบปัญหาแต่ตนยอมรับว่ายังมีปัญหาความกังวลใจเกี่ยวกับมลภาวะของอากศอยู่จึงขอให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาสร่วมด้วย ซึ่งก็จะมีการกำหนดจุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อไป พร้อมทั้งขอให้ทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยในกรณีที่ทางบริษัทจะมีการขยายงานหรือการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน      

สำหรับบริษัทสุภาวุฒิ อินดัสทรี่ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ ม.8 ต.โป่ง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของโลกที่มีคุณภาพ อาทิ แบรนด์ของฟอร์ด มาสด้า มิสซูบิชิ ฮุนได โดยเปิดดำเนินธุรกิจในพื้นที่มา 13 ปีแล้ว ปัจจุบันมีพนักงาน 650 คน มีนายสถิตย์ ผิวทอง เป็นประธานบริหารสุงสุด และมีนางมะลิ ผิวทอง เป็นประธานบริษัท …