แบ่งปัน

 

เทศบาล ต.โป่ง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่กระจายรายได้สู่ชุมชนกับ งานกินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน พร้อมเปิดให้เที่ยว ชิม ช้อป อาหารสินค้าชุมชนของคน ต.โป่ง ในวันเสารที่4 มีนาคมนี้

ที่สวนสาธารณะเทศบาล ต.โป่ง นาย อนุชา เพียรใจ พร้อมด้วย นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.โป่ง และนายกิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาล ต.โป่ง พร้อมด้วย นาย ภัทรพล วัฒนศิริ สมาชิกสภาเทศบาล ต.โป่ง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน

โดยนายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.โป่ง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานกินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างเป้นระบบทั้งนี้ยังเป้นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ด้านการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ที่โดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนั้นยังจะเป็นการสร้างการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปรู้จักตำบลโป่งมากนยิ่งขึ้นและสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.-22.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะลานเทศบาล ต.โป่ง และจะมีการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ด้วย สำหรับสัปดาห์แรกของการเปิดโครงการขณะที่แผนการจัดงานกำหนดจัดทุกวันเสาร์แรกและเสาร์สุดท้ายของเดือน โดยจะจะงานไปจนถึงเดือน กันยายน ถ้าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวก็จะมีการยืดระยะเวลาการจัดงานออกไปอีก ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนหมู่บ้านของเทศบาล ต.โป่ง ซึ่งจากเทศบาลได้จัดสัดส่วนให้ขณะที่สินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทอาหารพื้นบ้าน อาหารขึ้นชื่อของชาวต.โป่งนอกจากนั้นก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆมาจัดจำหน่ายด้วย ซึ่งภาชนะที่จะนำมาใส่อาหารก็เน้นให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นใบตอง หรือ ถ้วย จานกระดาษเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดงานที่เน้นไปทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย ที่สำคัญภายในงานก็จะมีเวทีการแสดงความสามารถของเด็กๆและเยาวชนที่จะมาสร้างสีสันให้กับผู้ที่เข้าเที่ยวชม ชิม ช้อปภายในงานให้ได้รับชมด้วย

ส่วนทางนายสุนทร เกตุทอง รองนายกทต.โป่ง ที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการรักษาความสงบเงียบร้อย กล่าวว่า ในการจัดงานในครั้งนี้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจอาสา และ อปพร.ใน ต.โป่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ขณะที่ในส่วนของที่จอดรถสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นมีพื้นที่เพียงพอสามารถจอดรถได้เกือบหนึ่งพันคัน สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถไปร่วมเที่ยวชมงาน กินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชันกันได้ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคมนี้ ที่ริมอ่างมาบประชัน สวนสาธารณะเทศบาลต.โป่ง