แบ่งปัน

 

กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อำเภอบางละมุง พร้อมคณะกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดสุทธาวาสจำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต   พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตราหารเพล ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกเทศบาลเมืองหนองปรือ กลุ่มดอกลำดวน และกลุ่ม อสม. เทศบาลเมืองหนองปรือ มาเข้าร่วมงานพิธีทำบุญกันอย่างเนืองแน่น