แบ่งปัน

 

เปิดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง จ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ที่ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา นาย กฤษดา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง จ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยมี นาย สุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา , นางสาว สุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา , นางปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ และประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจากพื้นที่ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ในฐานะผู้ขาย

โดยกองตลาดภาคตะวันออก ภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กำหนดจัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ททท.ได้เชิญบริษัทนำเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ผู้ซื้อ จำนวน 30 หน่วยงาน และประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจากพื้นที่ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ผู้ขาย จำนวน 60 หน่วยงาน เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นและข้อมูลสินค้าทางการท่องเที่ยวต่อกลุ่มผู้ซื้อจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยตรง ทั้งนี้กลุ่มผู้ซื้อที่เข้าร่วมงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่นิยมจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ เพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) แก่พนักงาน ซึ่งสามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางในช่วงวันธรรมดา หรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) …