แบ่งปัน

เมืองพัทยา ประชุมชมรมหมอนวดแผนไทย ชายหาดจอมเทียน

ที่ห้องทัพพระยา 401 นาย ธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.รักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ประกอบการชมรมหมอนวดแผนไทย พร้อมแจงกฎระเบียบข้อบังคับของเมืองพัทยา ในการประชุมผู้ประกอบการ ชมรมหมอนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน โดยมีหน่วยงาน ป.ป.ส. สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ประกอบการนวดชายหาดจอมเทียนกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

ในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงระเบียบวาระ พร้อมแจงกิจกรรมของชมรมหมอนวดไทยตามชายหาดจอมเทียน การขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการนวดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของเมืองพัทยาและของชมรมอย่างเคร่งคัด อาทิ การแต่งชุดที่ทางชมรมกำหนดไว้ ห้ามกระทำผิดกฎหมาย เช่น การขโมยทรัพย์สินของลูกค้า ห้ามเสพและขายยาเสพติด และห้ามขึ้นราคาจากที่จากเมืองพัทยาและทางชมรมกำหนดไว้ ทั้งนี้ในช่วงท้ายของการประชุมมีการตรวจสารเสพติดของผู้ประกอบการนวดครั้งนี้อีกด้วย…