แบ่งปัน

 

“เอกสิทธิ์” ลูกชายคนเล็กท่านสันต์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นตำแหน่ง นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คนใหม่

ที่โรงแรมแกรนด์โซเลย์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาย สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารและสมาชิก ประจำปี 2560 โดยวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้เป็นการแถลงผลงานการบริหารงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระ 4 ปี รวมถึงการเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการชุดใหม่ ในช่วงปีบริหาร 2560-2564 โดยมี นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายกอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยสมาชิก ตัวแทนจากองค์กรภาคต่างๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

 

ในโอกาสนี้ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมคนปัจจุบัน ได้ขึ้นแถลงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยาในช่วงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ก่อนจะกล่าวแสดงความขอบคุณ และประกาศลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ จากนั้นได้ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่า ในที่ประชุมมีเสียงมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งการเสนอรายชื่อ และรับรองให้ “นาย เอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์” บุตรของ “ ดร . สันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการ โดยในที่ประชุมได้มีการร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี พร้อมทำการเปิดประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจะได้มีการหารือเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเข้ามาทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป ด้าน นาย เอกสิทธ์ นายกสมาคมคนใหม่ กล่าวว่า หลังจากนี้จะสานต่องานของนายกสมาคมคนเก่า และจะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่อไป