แบ่งปัน

 

ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีวันไหลพัทยา ประจำปี 2560

ที่ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีวันไหลพัทยา ประจำปี 2560 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา , นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ภาคส่วนต่างๆ ชุมชนเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยเมืองพัทยา กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีวันไหลพัทยา ประจำปี 2560 “ฉ่ำเย็น เล่นวิถีไทย วันไหลพัทยา มหาสงกรานต์” ระหว่างวันที่ 12-20 เมษายน 2560 จัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เมืองพัทยาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณารูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็นกิจกรรม 9 วัน 12-20 เมษายน 2560 นี้ กำหนดสถานที่จัดงานออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ภายใต้แนวคิดการจัดงาน อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองพัทยาและภาคตะวันออกส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน การสรงน้ำพระ การประกาศเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และจะมีการแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวที่วอล์คกิ้งสตรีท และสถานที่จัดงานอีกที่หนึ่งคือ ลานวัฒนธรรมไทย ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยากลาง เผยแพร่ศิลปะประเพณีร่วมสมัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ กิจกรรมประกอบไปด้วย การออกร้านจัดกิจกรรม ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ จะมีการปิดถนนเวลา 10.00-22.00 และจะมีขบวนแห่พระบรมวันสารีริกธาตุ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ในส่วนของวันไหลเกลือ วันที่ 18 เมษายน 2560 วันประเพณีวันไหลพัทยา วันที่ 19 เมษายน 2560 และประเพณีกองข้าว วันที่ 20 เมษายน 2560 ………