แบ่งปัน

 

ลูกค้าโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์เตรียมยื่นคำร้องขอเสนอรายชื่อเพื่อขอเข้าฟื้นฟูกิจการ บริษัท บาลีฮาย

ที่ บริษัท แม็กนา คาร์ตาร์ พัทยาใต้ ชลบุรี นาย เฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ แม็กนา คาร์ตาร์ พร้อมด้วยตัวแทนลูกค้า โครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ ได้ทำการแถลงข่าว ในการรวมตัวและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ซื้อเพื่อร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางและเสนอรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท บาลีฮาย จำกัด หลังบริษัท บาลีฮาย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท แอนด์ เรสซิเด้นท์ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในฐานะลูกหนี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 60 และมีนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 24 เมายน 60 ที่ศาลล้มละลายกลาง คดีเลขที่ ฟ3.2560

 

นาย เฉลิมวัฒน์ ได้กล่าวว่า ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์ กำลังรวบรวมรายชื่อต่อศาลล้มละลายกลางและเสนอรายชื่อเป็นทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อกำหนดอนาคตของโครงการให้กลุ่มผู้ซื้อที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการทำแผนฟื้นฟูกิจการอย่างแท้จริง รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างของโครงการให้มีประสิทธิภาพเพราะหากฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จก็อาจถูกศาลล้มละลายมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยทางกลุ่มได้รวมชื่อลูกค้าที่เสียหาย 170ราย ซึ่งตอนนี้สามารถรวมได้ประมาณ 30-40 เปอร์เซนต์ ซึ่งอยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ซื้อห้องชุดได้รวมตัวกันเพื่อยื่นคำร้องซึ่งจะต้องมี 2 ใน 3 หรือ 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียหายทั้งหมด เพื่อรวบรวมชื่อเพื่อยื่นรายชื่อให้กับทางศาลล้มละลาย

 

สำหรับการยื่นเรื่องเพื่อเสนอรายชื่อทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อยื่นต่อศาลล้มละลายนั้นเมื่อทางศาลล้มละลายกลางรับฟื้นฟูกิจการไว้ทางผู้ซื้อโครงการ วอเตอร์ฟร้อนส์ ไม่สามารถจะฟ้อง บริษัท บาลีฮาย จำกัด เป็นคดีเพ่งไว้ได้ และหากมีการฟ้องคดีไว้แล้ว ศาลก็จัดการพิจารณาคดีต่างๆไว้ได้ ทางผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องแสดงสถานะเจ้าหนี้และขอรับชำระหนี้ต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อผู้ซื้อจะได้รับสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆในคดีรวมถึงแผนฟื้นฟูกิจการ และเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย การรับชำระหนี้ หรือชำระหนีเป็นห้องซึ่งก็อยู่กับขั้นตอนการฟื้นฟู ..