แบ่งปัน

 

โครงการแด่น้องผู้มีความหวังพาเด็กผู้ด้อยโอกาสโดดหอชมทัศนียภาพ รอบอ่าวสัตหีบ

วันที่ 2 ของโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 27 จัดโดยกองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชน ซึ่งมีกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2560 โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ 1,061 คน จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอดลพบุรี บ้านเด็กตาบอดรื่นสุข อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอดรามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนชาวเขา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ ปากเกร็ด บ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด ศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงเทพ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ประเวศ กรุงเทพฯ กลุ่มกองทุนแม่ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง มูลนิธิสร้างคุณค่าชีวิตเด็กและเยาวชน (VFC) อุตรดิตถ์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พระมหาไถ่ พัทยา หมู่บ้านเด็กกาญจนบุรี เยาวชนจาก 3 จังหวัดภาคใต้

 

นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาส ประกอบด้วย อาสาสมัครชาวไทย 70 คน อาสาสมัครต่างชาติ 49 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม เมียนมา และลาว

โดยมีการแบ่งกลุ่ม ทำลงเรือหลวงราวี และเรือหลวงวังนอก พาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสชมทัศนียภาพรอบอ่าวสัตหีบ ซึ่งเรือออกจากท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ วนรอบอ่าวสัตหีบ และกลับมาเทียบท่าเรือในเวลาต่อมา จากนั้นมีกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และการสาธิตการดับเพลิงโดยรถดับเพลิง ซึ่งทุกๆกิจกรรมจะมีพี่เลี้ยงจิตอาสา และพี่จากทหารเรือดูแลอย่างใกล้ชิด