แบ่งปัน

246610 246611

ภาพ/ นฤมล ข่าว/วสุพล

เมืองพัทยาจัดประชุมคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภาเมืองพัทยาครั้งที่ 1ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย อนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ สภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจาก ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ทหาร ตำรวจ สหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ในที่ประชุมทาง นาย อนุพงษ์ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ สภาเมืองพัทยา ได้แจงเรื่องของการปฏิบัติงานของทางคณะกรรมการที่ผ่านมา อาทิ เรื่องของการจัดระเบียบป้ายในพื้นที่ของถนนวอร์คกิ้งสตีท ที่ได้ลงพื้นที่แจกหนังสือเอกสารเตือนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559แก่ผู้ประกอบการที่ตั้งป้ายต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางเมืองพัทยากำหนดไว้ที่ 5.50 เมตร และลงกวดขันตัดป้ายของผู้ประกอบที่ไม่มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง ในวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่าน แต่ยังคงมีผู้ประกอบการบางรายที่จะทำการปรับแก้ไขป้ายเองซึ่งทำหนังสือผ่อนผันไว้ โดยภายใน 2  ครั้งนี้ทางคณะกรรมการจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจอีกครั้งว่าทางผู้ประกอบการที่ได้ทำเรื่องผ่อนผันนั้นได้ปรับระยะความสูงของป้ายตัวเองหรือไม่ ถ้ายังไม่มีการแก้ไขทางเมืองพัทยาก็จะเป็นผู้ดำเนินการเองตามข้อตกลงภายในหนังสือสัญญาที่ทำไว้

พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือในเรื่องของการจัดระเบียบป้ายและการจอดรถในบริเวณซอยบัวขาว ซึ่งปัจจุบันการสัญจรภายในซอยนั้นค่อนข้างจะลำบากรวมถึงทางคณะกรรมการฯเองหวั่นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในซอยบัวขาว รถดับเพลิงจะเข้าไปไม่ถึงที่เกิดเหตุ เพราะติดป้ายที่ต่ำกว่ากำหนดไว้รวมถึงการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานได้ การจัดระเบียบที่จอดรถสองแถวพัทยาและรถแท็กซี่ ในบริเวณ ปากทางพัทยาใต้ และบริเวณ 4 แยกไฟแดงวัดชัยมงคลพระอารามหลวง โดยทางคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อกำหนดพื้นที่และทาสีตีเส้นให้ชัดเจนเพื่อเวลาการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นในกรณีผู้ขับรถโดยสารทำผิดข้อตกลงที่ทำกับเมืองพัทยา และจะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่บริเวณข้างโรงเรียนเมืองพัทยา 8 และซอยบัวขาวในวันที่ 4 เมษายน 2559 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป