แบ่งปัน
 
เมืองพัทยาประชุมจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
      ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกำลังบำรุงและการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมีนาวาเอกสุวัจ ดอนสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธการฐานทัพเรือสัตหีบ นำเสนอแผนมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางเรือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ พันเอกสมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 เจ้าหน้าที่จากฐานทัพเรือสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม พร้อมกำหนดนัดหมายประชุมย่อยในครั้งต่อไปเพื่อจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ เมืองพัทยา และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนนี้
ด้วยพันธมิตรเหล่าเรือรบจากกองทัพเรือมิตรประเทศมากกว่า 50 ประเทศ ที่จะเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือ โดยการเชิญบุคคลสำคัญและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความสนใจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ซึ่งมีกองทัพเรือเป็นแม่งานและเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศที่สามารถขยายกรอบการดำเนินการให้เป็นกิจกรรมหลักในระดับประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนที่ประเทศไทย ที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม จัดงาน“มหกรรมทางเรือนานาชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อ่าวพัทยา
 
ในที่ประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำในเรื่อง ด้าน มาตรการการรักษาความปลอดภัย ด้านรักษาความสะอาด การติดตั้งกล้องวงจรปิด การสนับสนุนเรือและรถบรรทุกสำหรับขนถ่ายขยะ การสนับสนุนจัดทำสะพานทุ่น จุดรับรองสำหรับกำลังพลของกองทัพเรือ การสนับสนุนติดระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเตรียมความพร้อมรถดับเพลิง และการสนับสนุนจัดเตรียมสถานที่สำหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน เพื่อหารือแนวทางด้านวางมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีเหล่าเรือรบประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียน เข้าร่วมสวนสนามทางเรือ มากกว่า 50 ประเทศ ที่นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนพาเหรดแบบคาร์นิวัลของทหารเรือ ที่ร่วมกันโบกไม้ โบกมือทักทาย ณ ถนนสายชายหาดพัทยา รวมทั้งมีการสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันและการช่วยผู้ประสบภัย และเพื่อเป็นการอำนวยสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานตลอดจนนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย และเป็นสร้างความอุ่นใจเมื่อเข้างาน ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมย่อยและบูรณาการในการปฏิบัติงานที่เป็นในทิศทางเดียวกันต่อไป