แบ่งปัน

  

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ที่วัดหนองใหญ่ ทางคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน นำโดย นายแพทย์ สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยภายในกิจกรรมมีการ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพระสงฆ์และแม่ชี รวมถึงการบำเพ็ญกุศลด้วยการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ทาสี ทำความสะอาดภายในวัดหนองใหญ่ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ทั้งนี้วัดหนองใหญ่ยังเป็นวัดสุดท้ายที่อยู่ในโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่จัดขึ้นรวมทั้งหมด 9 วัด ได้แก่ วัดสามัคคีบรรพต วัดเขามะกอก วัดบุญย์กัญจนาราม วัดหนองอ้อ วัดประชุมคงคา วัดช่องลม วัดป่าสุทธิภาวัน วัดโพธิสัมพันธ์ และวัดหนองใหญ่

ด้าน นายแพทย์ สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยังกล่าวอีกว่า เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลเห็นว่าควรจัดโครงการ   ทำดีเพื่อพ่อ ถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยทำกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งการจัดกิจรรมได้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวกรุงเทพพัทยาทุกคน…….