แบ่งปัน

 

เมืองพัทยาจัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ทุกฝ่ายดำเนินงานต่อเนื่อง เชื่อแล้วเสร็จทันงานสวนสนามทางเรือนานาชาติแน่นอน

นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง รวมถึงตัวแทนส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ในที่ประชุมได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการในส่วนต่างๆ ทั้งเรื่องของการก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ที่มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท โดยล่าสุดได้บริษัทรับดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการเซ็นสัญญาในสัปดาห์หน้านี้ เชื่อว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือนเมษายน และจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึง ซึ่งจะเสร็จทันในงานสวนสนามทางเรือนานาชาติที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังพูดคุยในส่วนของปรับภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ด้วยงบประมาณ 91 ล้านบาท ที่จะดำเนินงานในรูปแบบของสวนสาธารณะภายใต้ธีมพระมหาชนกเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ซึ่งล่าสุดคณะทำงานได้เตรียมเรื่องในส่วนของการขอพระบรมราชานุญาติในการตั้งชื่อลานท่าเทียบเรือใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของสวนสาธารณะ โดยหวังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาเรือใบที่พระองค์ทรงชื่นชอบและโปรดปรานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรบริเวณดังกล่าวนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการจราจรทางบก ซึ่งดำเนินการโดย สภ.เมืองพัทยา ที่มีการกำหนดการเดินรถบริเวณดังกล่าวใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในอนาคตที่เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาใช้ประโยชน์ภายในท่าเทียบเรือได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อความคล่องตัวของการจราจรที่มีความสะดวกต่อผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบระเบียบต่อไปด้วย

ในส่วนของการจัดการจราจรทางน้ำนั้น ทางกรมเจ้าท่า สำนักงานพัทยาจะเป็นผู้ดำเนินการวางระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยทางนายกเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี ยังได้เน้นย้ำเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ โดยให้ผู้รับผิดชอบให้การกวดขันในเรื่องของการสวมใส่เสื้อชูชีพสำหรับผู้ที่โดยสารเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงห้ามไม่ให้มีการใช้ยานพาหนะบนสะพานท่าเทียบเรือโดยเด็ดขาดเพราะหวั่นในเรื่องของความชำรุดทรุดโทรมของสะพานที่อาจจะเกิดความเสียหายตามมาได้ด้วยเช่นกัน…