แบ่งปัน

S__33349661 S__33349662

ภาพ / ข่าว ณิชาภัทร   

เปิดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่2/2559

ที่โรงแรมเอเชียพัทยา นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่2/2559 โดยมี นาย วีระพันธุ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเล , ผู้แทนจากกองทัพเรือ , กองบังคับการตำรวจน้ำ , กรมเจ้าท่า , กรมศุลกากร และกรมประมง กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีนายสิรภพ พูนเพชร หัวหน้ากลุ่มนิติกร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหลักในศรชล.(สอน-ชน) หน่วยงานสนับสนุน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหา ต่อการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำมันรั่วไหลทางทะเล เรือขนถ่ายสินค้าจม และร่วมพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดวิธีการปฏิบัติงาน ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น……….