แบ่งปัน

  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งกีฬาซีเกมส์ลังกาวี ในวันที่ 8-20 สิงหาคม 2560 โดยส่ง 2 รุ่น RS1 (อาร์เอสวัน) ชายหญิง

ที่ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค นาย อิทธิพล คุณปลื้ม นายกสมาคมและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ , นาย พัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ , พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ และ นาย อำนวยธนวิทย์ สมพงษ์ธรรม เหรัญญิกและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมคณะกรรมการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2559 ทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาไปแข่งคัดเลือกโอลิมปิก เมื่อวันที่ 7-12 มีนาคม 2559 ที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านคัดเลือกชายหญิงมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 และส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมต่างประเทศในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 ไปฝึกซ้อมล่วงหน้า15วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 -21 สิงหาคม 2559 ที่กรุงริโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ส่วนในปีนี้ได้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่ง ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ลังกาวี ในวันที่ 8-20 สิงหาคม 2560 โดยส่ง 2 รุ่น RS1 (อาร์เอสวัน) ชายหญิง ก่อนจะขอ มติจากผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่องต่อไป

  

ซึ่งนายอำนวยธนวิทย์ เหรัญญิกและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ ได้รายงานฐานะทางการเงินและเสนอบัญชีงบดุลเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ ปีนี้มีรายรับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 8,174,696.19 บาท เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 3,700,000 บาท , เงินบำรุงสมาคมจากสมาชิก 7,000 บาท รวมดอกเบี้ย จำนวน 26,381.53 บาท รวมรายรับเป็นเงินจำนวน 11,908,077.72 บาท มีรายจ่ายเพื่อการแข่งขันและสนับสนุนการแข่งขัน จำนวน 11,543,783.71 บาท , รายจ่ายเพื่อการบริหาร จำนวน 1,965,544.59 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 13,509,328.30 บาท รายรับต่ำกว่ารายจ่าย จำนวน 1,601,250.58 บาท ส่วนของกองทุนยกไป 8,325,782 บาท นอกจากนี้ยังได้แจ้งขอให้สมาชิกเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งเป็นคนเดิม คือ นางสาว นภาพร โสมะคุณานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมต่อไป และต้อนรับสมาชิกใหม่ นางผกาพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค เป็นสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ 1 ใน 14 สมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย……..