แบ่งปัน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับบริจาคเลือดในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปี 9 ครั้งที่ 1

ที่โถงกิจกรรม อาคาร อี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยรับบริจาคเลือดในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปี 9 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีแพทย์พยาบาลและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดโครงการ         ซึ่งโครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้ได้ส่งโลหิตเข้าสู่ธนาคารเลือดเป็นจำนวนมากและได้นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นจำนวนมาก และจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์เพื่อที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดหาโลหิต ให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป…..