แบ่งปัน

S__33357833 S__33357834 S__33357835

ภาพ / ข่าว ณิชาภัทร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พบภาคเอกชน เพื่อมอบนโยบาย แก่ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท ซ.นาเกลือ 22 นาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวมอบนโยบายการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหารเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา , ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา , ที่ปรึกษาสมาคม , อุปนายกสมาคม , เลขาธิการสมาคม และสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยนาย คมสัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวเน้นย้ำ เรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งโครงการประชารัฐ ถือเป็นโครงการรัฐบาลที่สร้างองค์รวมแห่งความร่วมมือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคอย่างยั่งยืน ประชารัฐเป็นกระบวนการ กระบวนวิธีในการทำงาน ไม่แยกคนออก ทุกคนเข้ามามีบทบาทได้หมด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเรื่อง ของการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง โดยกำหนดจุดยุทธศาสตร์ ร่วมกับเมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งภาคเอกชนที่ต้องคอยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติ วัตถุแปลกปลอม ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา

ด้านนายนายสินธ์ไชย นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่มามอบนโยบาย ร่วมพูดคุย และตอบปัญหาข้อสงสัย ของสมาชิกในสมาคม ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ทำงานอย่างเด็ดขาดจริงจัง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเจ็ทสกี ที่มีปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี สามารถจัดระเบียบกฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยังได้มอบของที่ระลึกเป็นการของคุณให้กับนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อีกด้วย…………