แบ่งปัน

เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับ อำเภอบางละมุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนท้องถิ่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ตามนบาย 3 Rs-ประชารัฐ

ที่หน้าวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หรือวัด โป่ง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนท้องถิ่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่ง ได้ร่วมกับ อำเภอบางละมุง จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยภายในกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานกองงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง อสม.ตำบล โป่ง เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันเก็บขยะ และ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน ชัยพรวิถี ต.โป่ง ตั้งแต่หน้าวัด โป่ง ไปจนถึง สามแยก โป่ง.

 

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในตัวชี้วัดแบบประเมิน แผนปฏิบัติการ จังหวัด สะอาด ตามแนวทาง ประชารัฐ ในระยะ 1 ปี พ.ศ.2559-2560 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ โดยทางเทศบาลตำบลโป่ง ได้กำหนดถนนชัยพรวิถี ต.โป่ง ให้เป็นถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จังหวัดชลบุรี…