แบ่งปัน

 

เมืองพัทยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เปิดงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา “เรารักพ่อ” ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

ช่วงค่ำวันที่ 31 มี.ค.60 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2560 “เรารักพ่อ” ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ท่าน ดร.สันศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นาย สุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมือง นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา แขกผู้เกียรติ ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

ซึ่งบรรยากาศเต็มด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข สร้างความตื่นตา ตื่นใจกับการชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การเดินแบบผ้าไทย โชว์ศิลปะการแสดง กลองสะบัดชัย รำแพรวากาฬสินธุ์ และซุ้มนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทย อีกมากมายภายในงาน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน นี้ ณ บริเวณชายหาดแยกพัทยากลาง ถึง ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช โดยเน้นความเป็นไทย รวมทั้งการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในชุมชนและเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เมืองพัทยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สถานประกอบการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองพัทยา และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมจัดงานลานวัฒนธรรม ประจำปี 2560 “เรารักพ่อ” ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ บริเวณ ชายหาดแยกพัทยากลาง ถึง ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็น วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งถือเป็นมรดกของชาติและเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยกิจกรรมภายในประกอบด้วยการแสดงผลงานด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อาหาร และการแสดงการละเล่นพื้นบ้านวิถีวัฒนธรรมไทย โดยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว การเดินขบวนพาเหรดวัฒนธรรมไทย 4 ภาค การเดินแบบผ้าไทยในยุคราชวงศ์จักรี ตลอดจนกิจกรรมเน้นความไทยอีกมากมาย ที่คัดสรรความน่าสนใจและความสนุกสนานแบบไทยๆ ให้ประจักรสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกต่อผู้เข้าร่วมเดินขบวน พาเหรดวัฒนธรรมไทย 4 ภาค เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสืบสานวัฒนธรรมไทยกับงานลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2560 “เรารักพ่อ” ขอสืบสานวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ บริเวณ ชายหาดแยกพัทยากลาง ถึง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช