แบ่งปัน

มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์เปิดงานกิจกรรมการแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี2560

ที่มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ นาย ฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและการแสดงเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์และโรงเรียนอิศลามศึกษา เนื่องในงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2560 โดยมีโต๊ะอิหม่าม แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง สัปบุรุษ มัสยิด และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เด็ก ได้กล้าคิดกล้าแสดงออก เกิดความสนุกสนานในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้น อนุบาล 3 และการแสดงขับร้องนาซีดของนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา …