แบ่งปัน

ชุมชนหนองปรือ 3 ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกษมทรัพย์ จ.นครราชสีมา

ที่ชุมชนหนองปรือ 3 ทางคณะศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจาก อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 

นำโดย นางสาวน้อย สดสระน้อย นายกอบต.เกษมทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หัวหน้าหน่วยงาน ชุมชน ได้เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนายสมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และ นางสาว ณฐณัฐ  บัวเจริญ กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำกลุ่มอาชีพของทางชุมชนหนองปรือ 3 ………