แบ่งปัน

 

เลี้ยงจบการศึกษา ม.6 ร.ร. มพย.11

ที่โรงเเรมแกรนโชเล่ พัทยา นาย จิรศักดิ์ จิตรสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นาย มาโนช หนองใหญ่ ประธานกรรมการสถานศึกษากล่าวเปิดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ในธีมงานราตรี เหลือง-ขาว เส้นทางสู่โลกกว้าง ก้าวอย่างมั่นใจ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิ

ภายในงานยังได้มอบใบประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ พร้อมด้วยพิธีบูชาพระคุณครูของบรรดาตัวแทนนักเรียน โดยกิจกรรมอำลาช่อราชพฤกษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 6 ชื่อรุ่นพุทธรักษา มีนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 186 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสวยงาม สนุกสนาน