แบ่งปัน

11222886_1577661595885467_5481849661950527302_n 12928235_1577661679218792_9109578330953349755_n 12936637_1577661689218791_3531161194286435666_n

ภาพ-ข่าว สุพจน์

    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา จัดประชุมเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ตามโครงการบริการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเร่งด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ช.ม.ด้วยความเป็นมาตรฐานสากล

ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองใหญ่  นาย ชัยยะ ไชยาคม ผู้จัดการโครงการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 59  โซน 2  ต.หนองปรือ  โดยมี นายพีรพงษ์  พง์พิชาญ ผู้ดูแลโครงการ(ศอท.) เมืองพัทยา  เป็นวิทยากรการทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาพร้อมแจงปัญหาความคืบหน้าของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีผู้นำชุมชนพร้อมผู้เกี่ยวข้องจาก ชุมชนหนองใหญ่ ชุมชนพัทยาเหนือ ชุมชนหนองอ้อ ชุมชนร้อยหลัง ชุมชนเพนียดช้าง ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนซอย 5 ธันวาร่วมกับทางเครือข่าย ศอท.ชุมชนและเครือข่ายพัทยาทีมที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

สำหรับการประชุมเวทีชุมชน ครั้งที่ 2  เป็นการประชุมรับฟังปัญหาและแบบสอบถามข้อมูลประจำปี 58-59 ที่ผ่านมา ในเรื่องของปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนภายในชุมชนทั้ง 9 ชุมชนของ ชุมชนในเขต ต.หนองปรือ ให้แก่ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยาให้ได้รับทราบและช่วยลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนได้มีการแจ้งปัญหาแก่ทาง ศอท.ไปแล้วตั้งแต่ปี 58 ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีการแก้ไปแล้วบางอย่างแต่มีปัญหาบางอย่างที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ทางตัวแทนทาง ศอท.เมืองพัทยา ออกมาแจงและทำความเข้าใจกับปัญหาดังกล่าว ว่าทาง ศอท.เมืองพัทยายังคงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยมีการจัดระดับของการแก้ไขปัญหาตามระดับของความจำเป็นอย่างเร่งด่วน  ซึ่งที่ผ่านมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ศอท.เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานตามชุมชนทั้ง 9  ชุมชน ว่ามีสิ่งใดที่แก้ไขและยังไม่ได้แก้ไขให้แล้วเสร็จบ้างเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาชี้แจงพร้อมรับฟังปัญหารวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อหาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมตามโครงการบริการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเร่งด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ช.ม.ด้วยความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป.