แบ่งปัน

 

ปราสาทสัจธรรมพัทยา รับมอบพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดินให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสักการบูชาและสืบสานพุทธศาสนา

          ที่ปราสาทสัจธรรมพัทยา พระครูสุวิมล กาญจนวัฒน์ เจ้าคณะตำบลชะแล เขต 1 เจ้าอาวาสวัดพุทโธภาวนา จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยพระฉัตรชัย อภิวิชโช พระลูกวัดภูตูมวนาราม จ.เลย และคณะ เดินทางมามอบพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน ให้กับปราสาทสัจธรรม โดยมี นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ และ นาง วรากร วิริยะพันธุ์ ผู้ดูแลปราสาทสัจธรรม และนายวิเชียร พงษ์พาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมรับมอบเพื่อมาประดิษฐานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกไปตราบนานเท่านาน

 

ด้านพระครูสุวิมล กาญจนวัฒน์ ให้ข้อมูลว่า สำหรับพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดินมีพระฉัตรชัย อภิวิชโช เป็นประธานการจัดสร้างขึ้นรวมทั้งสิ้น 113 องค์ โดยมีพิธีเททองพุทธาภิเษกไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา ดว้ยมวลสารศักดิ์สิทธิ์รวม 113 ชนิด ถือเป็นพุทธศิลป์สมัยคันฑาระที่มีความงดงาม โดยมีความตั้งใจจะนำไปประดิษฐานยังสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้ทำเรื่องเพื่อนำไปประดิษฐานต่อที่วัดพุทธคยา ประเทศอินเดียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มใจของญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้